Turniej w Dłoni

I Turniej Drużyn Szkolnych o Puchar KA 4 ResPect

Rozpoczynamy cykl turniejów, jego celem jest popularyzacja piłki nożnej, a także możliwość rywalizacji piłkarskiej chłopców i dziewczynek z mniejszych miejscowości, w których nie ma dostępu do klubów piłkarskich. Pierwszy miał miejsce w Dłoni (powiat rawicki). W przeciągu całego roku odbędą się cztery turnieje, finał natomiast odbędzie się w Krobi na przełomie maja i czerwca 2017 roku.