RAWICKI FESTIWAL SPORTU – ORLIK !

Nasi najstarsi chłopcy również wzięli udział w 24 godzinnym festiwalu sportu w Rawiczu.